Kinderfysiotherapie

(Geregistreerd, lid NVFK)

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Kinderen, waarbij de zintuiglijke en motorische ontwikkeling achterblijft of afwijkt van wat gebruikelijk is kunnen door de kinderfysiotherapeut worden geobserveerd en onderzocht. Zo wordt een zo compleet mogelijk beeld verkregen van het motorische niveau van het kind en kan een behandelplan worden opgesteld. Afhankelijk van de oorzaak kunnen ook kinderen met gedrags- of leerproblemen baat hebben bij kinderfysiotherapie. Tenslotte kunnen kinderen die als gevolg van een ziekte of handicap in hun bewegen beperkt zijn, met behulp van de kinderfysiotherapeut leren omgaan met hun beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

 Bij Fysiotherapie van den Berg behandelt de kinderfysiotherapeute o.a.:

  • prematuren (kinderen die geboren worden na een zwangerschapsduur van 35 weken of minder)
  • huilbaby’s
  • kinderen met een voorkeurshouding en plagiocephalie (download voorlichting over voorkeurshouding)
  • kinderen met een Erbse Parese (als bij de geboorte een beschadiging is opgetreden van de zenuwen die vanuit de nek naar de arm lopen)
  • kinderen met ademhalingsproblemen
  • kinderen met groei-en ontwikkelingsachterstanden

Naast behandeling heeft de kinderfysiotherapeute ook een adviserende taak naar de ouders toe.