Top programma

Begeleiding vroeg geboren kinderen en hun ouders
 
Per jaar worden in Nederland ruim 2.500 kinderen ernstig prematuur (zwangerschap van minder dan 32 weken) geboren. De sterfte onder deze kinderen is de laatste jaren aanzienlijk afgenomen maar een vroeggeboorte is een stressvolle ervaring voor zowel ouder als kind. Ook als kinderen gezond uit het ziekenhuis worden ontslagen, ontstaan later toch vaak cognitieve, gedragsregulerende en/of psychomotorische problemen. Daarnaast komen bij hun ouders veel depressieve klachten, rouwklachten, angstklachten, schuldgevoelens en aanpassings- en hechtingsproblematiek voor.Het ToP programma is een speciaal ontwikkeld programma om hier iets aan te doen en is een succes gebleken.

Uit het ziekenhuis, en dan? 

Veel ouders hebben het gevoel dat zij hun kind na thuiskomst uit het ziekenhuis opnieuw moeten leren kennen. Voeden, knuffelen en spelen zijn gewone dagelijkse bezigheden. Maar soms kunnen die gewone dingen vroeggeboren kinderen meer informatie geven dan ze op dat moment aankunnen. Het komt dan ook vaak voor dat vroeggeboren baby’s sneller schrikken, moeilijker te troosten zijn, meer moeite hebben om contact te maken of om hun aandacht vast te houden. Ouders van een vroeggeboren kind zijn vaak moe of gestrest na de vroeggeboorte van hun baby en alles wat dat met zich meebracht. Dan kan het onvoorspelbare gedrag van hun baby veel extra energie kosten.

Het ToP progamma en de positieve gevolgen ervan 

Samen met Achmea heeft het AMC gezorgd voor de ontwikkeling van een eerstelijns programma voor vroeggeboren kinderen (< 32 weken) en hun ouders: het ToP programma. De positieve gevolgen voor het kind van deze aanpak zijn groot gebleken: een betere moeder/kind interactie, betere motorische ontwikkeling en een betere cognitieve ontwikkeling van het kind op de leeftijd van vijf en een half jaar, minder heropnamen, minder bezoeken aan de afdeling Spoedeisende Hulp, minder meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, minder paramedische ondersteuning en minder huilbaby’s. Vanwege dit succes is het programma opgenomen in het basispakket en wordt het ondersteund door alle zorgverzekeraars.

Het ToP programma wordt aan huis uitgevoerd door onze ervaren kinderfysiotherapeut Elly Meijer-Orelio. Meer informatie over het ToP Programma kunt u vinden op: www.amc.nl/eop of u kunt contact opnemen met onze praktijk.